ENERJİ

Enerji nedir? Enerji Kaynakları nelerdir? Enerji tasarrufu nasıl yapılır? Enerji tasarrufunun bize ve ülke ekonomisine yararları, önemi.
 
Enerji TasarrufuEnerji, maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güçtür. Başlıca enerji kaynaklarımız elektrik, su, güneş, kömür ve petroldür. Gereksinme duyduğumuz enerjinin yaklaşık yarısını sağlamak için gerekli petrol ve petrol ürünlerini dışarıdan alıyoruz. Petrole ödenen döviz ekonomimiz için ağır bir yüktür. İhracat gelirimizin büyük bir bölümü petrol ithalatına harcanıyor. Ülkemizin ekonomisinin düzelmesi için enerjiyi tutumlu kullanmak zorundayız. Enerjinin yetersizliği üretimin düşmesini, ülke ekonomisini ve günlük yaşamımızı etkilemektedir.
 
Enerjide tasarruf, sınırlı enerji kaynağının en verimli biçimde kullanımdır. Gereksiz enerji tüketiminin ve kayıplarının azaltılmasıdır. Enerjide tasarruf aynı işi daha az enerji ile yapmaktır. Enerji tasarrufu haftası içinde öğrendiklerimizi mutlaka yaşam boyu uygulamalıyız. Evimizde boşa yanan lamba olmasını engellemeliyiz. Bozuk musluklarımızı mutlaka onarmalıyız. Suyumuzun boşa akmasını önleyelim, izlemediğimiz ve kullanmadığımız sürece televizyonu, bilgisayarı ve oyun konsollarını kapalı tutalım. Paramızı lüzumsuz yere harcamayalım. Ekmeği ve diğer yiyecekleri dikkatli kullanarak bayatlayıp çürümelerini önleyelim. Evimizde, okulumuzda enerji kaynaklarını tutumlu kullanarak ülke ekonomisine tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük katkıda bulunabiliriz. Unutmayalım, “Damlaya damlaya göl olur.” Bu güzel alışkanlıklar küçükken kazanılır.
 
Başlıca enerji kaynakları:
1- Petrol ve petrol türevleri
2- Yeraltı gazları
3- Sıcak su kaynakları
4- Güneş enerjisi
5- Rüzgar enerjisi
6- Kömür ve çeşitleri
7- Odun
8- İnsan gücü
9- Hayvan gücü
10- Nükleer enerji